2017 yılı UDAP Proje Başvuruları

Başkanlığımız tarafından 2012 yılında başlatılan “Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)” ile ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, teknolojik gelişmelerle sorunların çözülmesine yönelik uygulamaların sağlanması, yeni bilgilerin üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve bu araştırmaların çok katılımcı yapıya ve uygulamaya aktarılabilen projelere dönüştürerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 2017 yılında UDAP kapsamında desteklenecek olan; Kamu Kurumlarımızın ve Üniversitelerimizin önereceği Çağrılı ve Başkanlığımızca konuları aşağıda belirlenmiş olan Güdümlü projelerin çağrısı açılmıştır.