1900s - 2000s Earthquake Catalogue

Select an area on the map

Date Range

Min Date
Max Date

Latitude Range

Min Latitude
Max Latitude

Longitude Range

Min Longitude
Max Longitude

Depth

Min Depth
Max Depth

Magnitude Range

Min Magnitude
Max Magnitude
 
Nr Date (UTC) Ref1 Source Description 1 Latitude Longitude Depth Consant Dep. Source Nr 2 Source Description 2 Type Magnitude Source Nr 3 Source Description 3 Place

Kaynak : 1900-2012 yılları arası M>=4.0 katalog verisi; UDSEP-2023 kapsamında MTA yürütücülüğünde başlatılan “Türkiye Sismotektonik Haritası Projesi” nin bir alt ürünüdür ve söz konusu proje kapsamında F. Tuba Kadirioğlu, Recai F. Kartal, Tuğbay Kılıç, Doğan Kalafat, Tamer Y. Duman, Selim Özalp ve Ömer Emre tarafından düzenlenmiştir.