Büyüklük: 5,3 (Mw)
Yer: Ayvacik - Çanakkale
Tarih: 6/2/2017 13:58:02 (TS)
Enlem: 39.5275
Boylam: 26.1373
Derinlik: 9.83 (Km)

En Yakın 5 Yerleşim Merkezi

Ülke İl İlçe Köy Mesafe (Km)
Türkiye CANAKKALE AYVACIK GULPINAR_MrkKöy 1,87
Türkiye CANAKKALE AYVACIK KOCAKOY 2,88
Türkiye CANAKKALE AYVACIK YUKARIKOY 4,34
Türkiye CANAKKALE AYVACIK BADEMLI 4,44
Türkiye CANAKKALE AYVACIK TASAGIL 4,53

Büyük İllere Uzaklığı

Ülke İl İlçe Köy Mesafe (Km)
Türkiye IZMIR Merkez - 150.01
Türkiye ISTANBUL Merkez - 292.16
Türkiye ANTALYA Merkez - 494.45
Türkiye ANKARA Merkez - 576.93
Türkiye ERZURUM Merkez - 1296.67

TÜRKİYE’DEKİ DİRİ FAY SİSTEMLERİ VE DEPREMSELLİK

KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ (KAFS) BATI KESİMİNİN (MARMARA YANAL GENİŞLEME SİSTEMİ) ÖZELLİKLERİ

Saros Körfezi – Gaziköy (Tekirdağ) Fayı: Gelibolu yarımadasının doğusunda, Gaziköy-Saros körfezi arasında, yaklaşık 45 km uzunlukta ve K64D gidişli fay, Saros Körfezi-Gaziköy fayı olarak adlandırılmıştır (Kamil ve Şentürk 1983, Şaroğlu vd. 1987). Bu bölümde, kademeli sıçramalar yapan ve biribirini tamamlayan birçok sağ yönlü doğrultu atımlı fay bulunmaktadır. Gaziköy-Evreşe güneyi arasında fay, Eosen yaşlı birimler ile Miyosen-Pliyosen yaşlı birimleri birbirinden ayırır. Fay, Saros körfezi bölümünde 6 km'lik bir uzunluk boyunca alüvyonda izlenebilmektedir. 

Marmara Denizi: KAF, Dokurcun vadisinden sonra, Sapanca-Çınarcık ve Geyve-Gemlik olmak üzere iki ana kola ayrılmaktadır. Marmara Denizi'ne ulaştıktan sonra gerek denizde gerekse batı Marmara bölgesinde KAF'ın devamı olarak yorumlanabilecek çok sayıda fay yer almaktadır (Şaroğlu vd. 1987). Marmara Denizi içinde çok sayıda bağımsız fakat birbirini tamamlayan fay yer almaktadır. Dokurcun vadisinden sonra iki ana kola ayrılan KAF'ın Geyve-Gemlik arasındaki D-B gidişli güney kolu Gemlik körfezinde Marmara Denizi içine girer. Şaroğlu vd. (1987), K65D gidişli Edincik-Çiftçeşmeler fayının Gevye-Gemlik fayının devamı olabileceğini ileri sürmektedir.

Geyve (Sakarya) – Gemlik (Bursa) Arası: Akyazı güneyinde, Beldibi civarında ikiye ayrılan KAF'ın güney kolunun Geyve ovası güneyi - Mekece-İznik gölü güney kıyısı - Gemlik körfezi arasında uzanan yaklaşık 100 km uzunlukta K72D gidişli kademeli faylardan oluşan bölümü, Geyve-Gemlik arası bölüm olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Geyve güneyinde, Çenge köyü yakınlarında belirginliğini yitiren fay, batıda Mekece civarında yeniden görünür.

Sapanca (Sakarya) – Çınarcık (Yalova) Arası: KAFZ'nun doğuda Sapanca ile batıda Gölcük arasında yer alan yaklaşık 125 km uzunlukta ve D-B genel gidişli birkaç parçadan oluşan bölümü, Sapanca-Çınarcık arası bölüm olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). KAF, Karapürçek ile Sapanca arasında, Akyazı ovasında belirgin olarak izlenemezken, daha batıda Sapanca gölü güneyinde belirgin olarak görünür. Söz konusu fay, Sapanca ile Gölcük arasında yaklaşık 55 km uzunlukta, Gölcük-Çınarcık arasında yaklaşık 70 km uzunluktadır. Gölcük-Çınarcık arasındaki K80D gidişli parça İzmit körfezinin güneyini denetler.

Etili (Çanakkale) Fayı: Etili - Ezine arasında uzanan ve genel gidişi K70D olan yaklaşık 50 km uzunluktaki fay Etili fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, Etili-Aşağıçevik arasında K64D, Aşağıçevik-Bayramiç arasında K45D, Bayramiç-Ezine arasında K75D gidişlerine sahiptir. Şaroğlu vd (1987), Yenice-Gönen ve Sarıköy faylarının sağ yönlü olması nedeniyle Etili fayının da sağ yönlü olabileceğini   belirtmişlerdir.

Sarıköy (Balıkesir) Fayı: Sarıköy ile Çan arasında uzanan ve genel gidişi K45D olan yaklaşık 60 km uzunluktaki fay Sarıköy fayı (Şaroğlu vd. 1987) ya da Sarıköy-İnova fayı (Herece 1985) olarak adlandırılmıştır. Fay, doğuda Gönen çayını keserek Sarıköy ovasını kuzeyden sınırlar, Armutlu köyü batısında Tahtalı çayını izleyerek Pençe çayı boyunca devam eder ve GB'da İnova düzlüğünü doğudan sınırlar. Fay, ovada, batı yönünde 1.5 km sıçrama yaparak Yukarıinova kuzeyinde, İnova düzlüğünü batıdan sınırlayarak GB'ya 16 km devam ederken, Samateli civarında belirginliğini kaybeder. İnova-Çan arasında, 4.5 km genişlikte birbirine paralel beş ana kırıktan oluşur. Morfolojiyi denetlemesi, Kuvaterner yaşlı çökelleri kesmesi ve 1983 Biga depremi (Mw=6.1), Sarıköy fayının diri fay olduğunu gösteren en önemli verilerdir. Fay, sağ yönlü doğrultu atımlı bir faydır.

Edincik (Balıkesir) – Çifteçeşmeler (Balıkesir) Fay Zonu: Bandırma batısında, Kapıdağ yarımadasından başlayan, Edincik ve batıda Çirkinçavuş-Çifteçeşmeler arasında uzanan K65D genel gidişli yaklaşık 30 km uzunluktaki kırık zonu, Edincik-Çifteçeşmeler fay zonu olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Morfolojiyi denetlemesi, Kuvaterner yaşlı çökelleri etkilemesi ve üzerindeki tarihsel depremler nedeniyle, söz konusu fay zonu diri fay olarak kabul edilmiştir.

Manyas (Balıkesir) Fayı: Doğuda Mustafakemalpaşa ile batıda Gönen arasında uzanan yaklaşık 70 km uzunluktaki BKB-DGD gidişli kırıklardan oluşan fay Manyas fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Bu fayın kuzeyinde Manyas gölü, güneyinde ise Manyas yer alır. Bu zonun içindeki en belirgin parça, güneyden kuzeye doğru Mustafakemalpaşa'dan geçen ve yaklaşık 25 km uzunlukta olan Çörtük-Çeltikçi parçasıdır.  Manyas fayının Beyköy-Azatlı arasındaki ikinci parçası D-B doğrultulu ve 19 km uzunluktadır. Manyas fayının Kepekler-Gönen arasında uzanan 42 km'lik diğer bir parçası D-B genel gidişlidir (Şaroğlu vd. 1987). Manyas fayının Gönen-Salur arasında uzanan 21 km'lik bölmü en belirgin izlenebilen parçasını oluşturur. 1964 Manyas depreminde (Ms=7.0) en fazla hasar, bu parça boyunca yoğunlaşmıştır. Manyas fayı, Kemalpaşa çayı ve Canbalı deresini 1 km sağ yönde ötelemiştir. Bu veriler, fayın normal bileşenli sağ yönlü doğrutu atımlı fay karaketerinde olduğunu göstermektedir (Şaroğlu vd. 1987)

Yenice (Çanakkale) – Gönen (Balıkesir) Fayı: Yenice-Gönen arasında uzanan ve K65D genel gidişli yaklaşık 70 km uzunluktaki fay Yenice-Gönen fayı olarak adlandırılmıştır (Herece 1985, Şaroğlu vd. 1987). Manyas fayı, Gönen-Çakmak arasında güneye sıçrayarak, Yenice-Gönen fayı olarak devam eder. Söz konusu fay, Küpçıktı, Korudeğirmen köyünden geçerek, Gönen güneyini izler, Muratlar, Gaybular, Ortaoba, Çamköy, Kuduzlar, Karaköy boyunca gözlenir ve Çakırlar'a kadar devam eder. Daha sonra Yenice güneyinden geçerek batıda Sazak batısına kadar uzanır. Morfolojik şekiller, 1953 Yenice-Gönen depremi (Ms=7.2) yüzey kırığı (Ketin ve Roesli 1953) ve fay düzlemi çözümleri (McKenzie 1972), fayın sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay ve diri fay olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Ulubat (Bursa) Fayı: Bursa batısında, Ulubat gölü güneyi boyunca uzanan yaklaşık 30 km uzunluktaki fay, Ulubat Fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, Çalı-Hasanağa arasında D-B gidişli, Hasanağa-Doğancı arasında, K65D gidişli olup, Ulubat Gölü'nü güneyden sınırlar. Morfolojik veriler, fayın eğim atımlı normal fay olduğunu göstermektedir.

 

KAFS MARMARA SEGMENTİ ÜZERİNDE MEYDANA GELEN  TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEM (M ? 5.5) DEPREM AKTİVİTESİ:

Tarihsel Dönem Depremleri: 1509 İstanbul, 1556 Doğu Marmara, 1567 İzmit, 1577 Balıkesir, 10 Eylül 1688 Karesi, 1 Haziran 1707 Biga, 25 Mayıs 1719 İzmit, 10 Haziran 1730 Saros, 6 Mart 1737 Biga, 19 Mart 1737 Biga, 29 Temmuz 1752 Trakya, 2 Eylül 1754 İzmit, 26 Kasım 1756 Trakya, 22 Mayıs 1766 Marmara, 5 Ağustos 1766 Mürefte, 10 Temmuz 1894 İstanbul depremleri 

Aletsel Dönem Depremleri: 18 Aralık 1901 Ayvalık (Ms=5.9), 9 Ağustos 1912 Şarköy-Tekirdağ (Ms=7.4), 4 Ocak 1935 Gönen-Balıkesir (Ms=6.2, Ms=6.0), 6 Ekim 1944 Edremit Açıkları (Ms=6.8), 18 Eylül 1963 Yalova–Çınarcık (Ms=6.3), 6 Ekim 1964 Karacabey-Bursa (Ms=7.0), 27 Mart 1975 Saros (mb=5.5), 17 Ağustos 1999 Gölcük-Kocaeli (Mw=7.6), 12 Kasım 1999 Düzce-Bolu (Mw=7.1) depremleri 

Kaynak :

  •  Demirtaş, R.  Türkiye Diri Fayları, Deprem Etkinlikleri, Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri.
  •  F. Tuba Kadirioğlu, Recai F. Kartal, Tuğbay Kılıç, Doğan Kalafat, Tamer Y. Duman, Selim Özalp, Ömer Emre, An Improved Earthquake Catalogue (M ? 4.0) For Turkey And Near Surrounding (1900-2012). 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, İstanbul Aug. 25-29,2014.Page:411-422 (Proceedings Book)
     
Ajans FDSN Kod Lokasyon Faz Kalite Zaman (UTC) Residuel Polarite Hypo Ağırlık Mesafe M/A
DDA TU KOCA - P I 2017/02/06 10:58:03.88 -0.1600 -1 1 0 2.81 M
DDA TU KOCA - S I 2017/02/06 10:58:05.63 0.1000 0 1 0 2.81 M
DDA TU BOZC - P I 2017/02/06 10:58:08.52 -0.0500 1 1 0 35.67 M
DDA TU BAYC - P I 2017/02/06 10:58:09.59 -0.0100 1 1 0 42.37 M
DDA TU AYVA - P I 2017/02/06 10:58:11.68 0.0300 1 1 0 53.39 M
DDA TU ECEA - P I 2017/02/06 10:58:12.29 0.1800 1 1 0 57.57 M
DDA TU BOZC - S I 2017/02/06 10:58:13.31 -0.1600 0 1 0 35.67 M
DDA TU GOKA - P I 2017/02/06 10:58:15.08 -0.2200 1 1 0 76.30 M
DDA TU BAYC - S I 2017/02/06 10:58:15.11 -0.1400 0 1 0 42.37 M
DDA TU BUHA - P I 2017/02/06 10:58:16.14 0.1200 1 1 0 80.65 M
DDA TU AYVA - S I 2017/02/06 10:58:18.94 0.1000 0 1 0 53.39 M
DDA TU ZEDA - P I 2017/02/06 10:58:19.90 0.1300 1 1 0 102.17 M
DDA TU NEV - P I 2017/02/06 10:58:19.99 -0.3800 1 1 0 107.29 M
DDA TU ECEA - S I 2017/02/06 10:58:20.01 0.3500 0 1 0 57.57 M
DDA TU BAG - P I 2017/02/06 10:58:21.94 0.0900 1 1 0 114.92 M
DDA TU CAVK - P I 2017/02/06 10:58:23.76 -0.2500 1 1 0 129.47 M
DDA TU BALY - P I 2017/02/06 10:58:23.96 -0.1500 1 1 0 129.11 M
DDA TU GOKA - S I 2017/02/06 10:58:24.50 0.0000 0 1 0 76.30 M
DDA TU URLA - P I 2017/02/06 10:58:24.58 -0.7200 -1 1 0 135.71 M
DDA TU ATI - P I 2017/02/06 10:58:24.61 -0.4800 1 1 0 136.57 M
DDA TU KVK - P I 2017/02/06 10:58:24.63 -0.4700 1 1 0 135.67 M
DDA TU CAM - P I 2017/02/06 10:58:24.98 0.1000 -1 1 0 133.33 M
DDA TU STEP - P I 2017/02/06 10:58:25.43 -0.0200 -1 1 0 136.77 M
DDA TU ZEYE - P I 2017/02/06 10:58:25.87 -1.2100 -1 1 0 146.73 M
DDA TU KNL - P I 2017/02/06 10:58:25.91 -0.6200 1 1 0 144.44 M
DDA TU BUHA - S I 2017/02/06 10:58:26.12 -0.3800 0 1 0 80.65 M
DDA TU KESN - P I 2017/02/06 10:58:26.65 -0.9200 1 1 0 151.55 M
DDA TU SART - P I 2017/02/06 10:58:27.73 -0.7300 1 1 0 156.42 M
DDA TU AKHS - P I 2017/02/06 10:58:28.28 -1.1500 -1 1 0 161.46 M
DDA TU CMH - P I 2017/02/06 10:58:28.81 -1.2800 1 1 0 165.64 M
DDA TU DGB - P I 2017/02/06 10:58:29.56 -2.2500 -1 1 0 176.31 M
DDA TU DUV - P I 2017/02/06 10:58:31.18 -1.9800 -1 1 0 184.47 M
DDA TU KTT - P I 2017/02/06 10:58:32.60 -1.9800 -1 1 0 192.81 M
DDA TU KRC - P I 2017/02/06 10:58:33.73 -2.6200 1 1 0 204.53 M
DDA TU ZEDA - S I 2017/02/06 10:58:34.10 1.0300 0 1 0 102.17 M
DDA TU NEV - S I 2017/02/06 10:58:35.12 1.0300 0 1 0 107.29 M
DDA TU GCAM - P I 2017/02/06 10:58:35.47 -3.5500 1 1 0 223.32 M
DDA TU BAG - S I 2017/02/06 10:58:36.60 -0.0900 0 1 0 114.92 M
DDA TU SLV - P I 2017/02/06 10:58:38.25 -2.8400 1 1 0 241.62 M
DDA TU MANT - P I 2017/02/06 10:58:38.40 -2.4600 -1 1 0 238.79 M
DDA TU DDIM - P I 2017/02/06 10:58:38.90 -3.2900 -1 1 0 249.46 M
DDA TU AYDN - P I 2017/02/06 10:58:40.02 -3.1200 -1 1 0 256.89 M
DDA TU BALY - S I 2017/02/06 10:58:40.27 -0.4000 0 1 0 129.11 M
DDA TU KIRK - P I 2017/02/06 10:58:40.52 -3.1200 1 1 0 263.40 M
DDA TU ELBA - P I 2017/02/06 10:58:40.61 -3.3000 1 1 0 264.95 M
DDA TU CAVK - S I 2017/02/06 10:58:41.01 0.5400 0 1 0 129.47 M
DDA TU VIZE - P I 2017/02/06 10:58:41.29 -3.2300 1 1 0 269.62 M
DDA TU URLA - S I 2017/02/06 10:58:41.49 -1.2500 0 1 0 135.71 M
DDA TU ULDT - P I 2017/02/06 10:58:41.73 -2.4100 1 1 0 264.95 M
DDA TU HAR - P I 2017/02/06 10:58:41.84 -2.2800 -1 1 0 265.33 M
DDA TU USAK - P I 2017/02/06 10:58:41.86 -2.3200 -1 1 0 264.44 M
DDA TU ATI - S I 2017/02/06 10:58:41.91 -0.4700 0 1 0 136.57 M
DDA TU KVK - S I 2017/02/06 10:58:42.53 0.1500 0 1 0 135.67 M
DDA TU ARMN - P I 2017/02/06 10:58:43.07 -2.8800 1 1 0 281.68 M
DDA TU KURT - P I 2017/02/06 10:58:43.30 -3.4900 1 1 0 286.89 M
DDA TU STEP - S I 2017/02/06 10:58:43.36 0.3800 0 1 0 136.77 M
DDA TU SUL - P I 2017/02/06 10:58:43.60 -2.5400 -1 1 0 280.74 M
DDA TU CAM - S I 2017/02/06 10:58:43.77 1.7700 0 1 0 133.33 M
DDA TU ZEYE - S I 2017/02/06 10:58:43.88 -1.9800 0 1 0 146.73 M
DDA TU BDRM - P I 2017/02/06 10:58:44.63 -3.5500 -1 1 0 296.58 M
DDA TU KNL - S I 2017/02/06 10:58:44.97 0.1000 0 1 0 144.44 M
DDA TU GDZ - P I 2017/02/06 10:58:45.12 -2.3000 -1 1 0 291.84 M
DDA TU KESN - S I 2017/02/06 10:58:45.45 -1.2700 0 1 0 151.55 M
DDA TU GBZ - P I 2017/02/06 10:58:46.43 -3.9100 0 1 0 314.39 M
DDA TU SART - S I 2017/02/06 10:58:47.32 -0.9600 0 1 0 156.42 M
DDA TU MULA - P I 2017/02/06 10:58:47.58 -2.9800 -1 1 0 316.20 M
DDA TU UZP - P I 2017/02/06 10:58:47.60 -2.4200 0 1 0 311.41 M
DDA TU PASA - P I 2017/02/06 10:58:48.56 -2.3200 -1 1 0 318.04 M
DDA TU BILE - P I 2017/02/06 10:58:49.09 -2.7300 0 1 0 326.76 M
DDA KO DAT - P I 2017/02/06 10:58:49.53 -3.4800 0 1 0 335.70 M
DDA TU CMH - S I 2017/02/06 10:58:49.60 -1.5100 0 1 0 165.64 M
DDA TU ANDZ - P I 2017/02/06 10:58:49.70 -1.5800 0 1 0 322.65 M
DDA TU TAVA - P I 2017/02/06 10:58:50.22 -2.4700 0 1 0 333.01 M
DDA TU AUBOZ - P I 2017/02/06 10:58:50.36 -2.5500 0 1 0 335.84 M
DDA TU AKHS - S I 2017/02/06 10:58:50.77 0.8100 0 1 0 161.46 M
DDA TU DGB - S I 2017/02/06 10:58:52.57 -1.5700 0 1 0 176.31 M
DDA TU DUV - S I 2017/02/06 10:58:52.57 -3.9100 0 1 0 184.47 M
DDA TU KTT - S I 2017/02/06 10:58:53.85 -5.1400 0 1 0 192.81 M
DDA TU KRC - S I 2017/02/06 10:58:57.51 -4.5800 0 1 0 204.53 M
DDA TU GCAM - S I 2017/02/06 10:59:07.52 0.7800 0 1 0 223.32 M
DDA TU MANT - S I 2017/02/06 10:59:09.76 -0.2200 0 1 0 238.79 M
DDA TU USAK - S I 2017/02/06 10:59:10.60 -5.1700 0 1 0 264.44 M
DDA TU SLV - S I 2017/02/06 10:59:11.90 1.5200 0 1 0 241.62 M
DDA TU KIRK - S I 2017/02/06 10:59:12.50 -2.3400 0 1 0 263.40 M
DDA TU ELBA - S I 2017/02/06 10:59:15.75 0.4500 0 1 0 264.95 M
DDA TU DDIM - S I 2017/02/06 10:59:15.76 3.4600 0 1 0 249.46 M
DDA TU SUL - S I 2017/02/06 10:59:15.96 -3.2600 0 1 0 280.74 M
DDA TU VIZE - S I 2017/02/06 10:59:15.97 -0.3900 0 1 0 269.62 M
DDA TU AYDN - S I 2017/02/06 10:59:16.17 2.2200 0 1 0 256.89 M
DDA TU ULDT - S I 2017/02/06 10:59:17.23 1.5100 0 1 0 264.95 M
DDA TU HAR - S I 2017/02/06 10:59:17.48 1.8300 0 1 0 265.33 M
DDA TU ARMN - S I 2017/02/06 10:59:19.19 0.3300 0 1 0 281.68 M
DDA TU GDZ - S I 2017/02/06 10:59:24.66 3.2000 0 1 0 291.84 M
DDA TU KURT - S I 2017/02/06 10:59:25.99 5.6500 0 1 0 286.89 M
DDA TU BDRM - S I 2017/02/06 10:59:26.16 3.3900 0 1 0 296.58 M
DDA TU MULA - S I 2017/02/06 10:59:29.03 2.1100 0 1 0 316.20 M
DDA TU GBZ - S I 2017/02/06 10:59:29.64 3.0700 0 1 0 314.39 M
DDA TU PASA - S I 2017/02/06 10:59:33.53 6.0400 0 1 0 318.04 M
DDA TU BILE - S I 2017/02/06 10:59:35.45 6.2900 0 1 0 326.76 M
DDA TU ANDZ - S I 2017/02/06 10:59:35.56 7.3700 0 1 0 322.65 M
DDA TU UZP - S I 2017/02/06 10:59:35.59 9.6000 0 1 0 311.41 M
DDA KO DAT - S I 2017/02/06 10:59:36.12 4.8900 0 1 0 335.70 M
DDA TU AUBOZ - S I 2017/02/06 10:59:37.34 6.3000 0 1 0 335.84 M
DDA TU TAVA - S I 2017/02/06 10:59:39.99 9.3100 0 1 0 333.01 M
FocalID EventID Strike1 Dip1 Rake1 Strike2 Dip2 Rake2 FType
2905 360268 113.00 50.00 -93.00 298.00 40.00 -86.00 MT
2916 360268 123.00 27.00 -70.00 280.00 65.00 -100.00 FP

MT : Moment Tensor

FP : İlk Varış

Yorum Siddet Tarih Cihaz Fotoğraf
2 6/2/2017 14:28:31 PC
6 6/2/2017 02:38:27 iOS
6 6/2/2017 02:38:30 iOS
2 6/2/2017 03:27:53 iOS
2 6/2/2017 04:05:52 iOS
4 6/2/2017 04:07:39 iOS
6 6/2/2017 04:41:46 iOS
2 5/2/2017 16:42:42 PC
3 6/2/2017 19:06:36 Android
1 6/2/2017 20:29:39 PC
3 6/2/2017 20:50:16 Android
4 6/2/2017 09:38:41 iOS
3 6/2/2017 09:41:17 iOS
3 6/2/2017 22:47:03 Android
3 6/2/2017 17:43:26 iOS
6 6/2/2017 19:36:23 PC
3 6/2/2017 23:42:43 iOS
6 6/2/2017 11:45:26 iOS
6 6/2/2017 23:47:50 Android
3 7/2/2017 01:39:47 iOS
3 7/2/2017 01:52:17 iOS
2 7/2/2017 04:16:15 Android
3 7/2/2017 05:32:25 iOS
8 7/2/2017 05:42:50 iOS
3 7/2/2017 05:47:06 Android
3 6/2/2017 05:50:47 iOS
4 7/2/2017 06:04:04 iOS
2 7/2/2017 06:25:46 Android
6 7/2/2017 07:04:31 Android
2 6/2/2017 15:02:02 Android
4 6/2/2017 15:01:01 Android
6 6/2/2017 15:01:57 Android
6 6/2/2017 15:13:45 Android
2 6/2/2017 03:14:08 iOS
6 6/2/2017 15:14:05 Android
4 6/2/2017 04:23:39 iOS
3 6/2/2017 04:25:07 iOS
6 6/2/2017 16:27:42 PC
6 6/2/2017 07:26:19 iOS
6 6/2/2017 07:59:50 iOS
3 6/2/2017 11:54:49 iOS
3 7/2/2017 12:02:16 iOS
2 7/2/2017 02:37:27 iOS
2 7/2/2017 07:08:36 Android
6 7/2/2017 07:13:28 PC
3 6/2/2017 05:47:54 iOS
3 6/2/2017 14:48:18 Android
6 6/2/2017 14:48:27 Android
3 6/2/2017 14:54:43 PC
3 6/2/2017 02:53:33 iOS
3 6/2/2017 02:54:37 iOS
3 6/2/2017 18:33:18 Android
2 6/2/2017 06:47:34 iOS
Bulundugum bölgenin(kepez) kayalık oldugunu ve bu yüzden hissetmediğimi düşünüyorum 2 13/2/2017 12:38:40 iOS
6 7/2/2017 00:29:55 Android
3 7/2/2017 00:44:34 iOS
6 7/2/2017 00:45:42 Android
6 7/2/2017 01:20:50 Android
izmir alsancakta ofisimdeydım.8. katta dairesel hareketlerle yavas yavas sallandık. 3 7/2/2017 06:51:27 iOS
3 7/2/2017 09:02:11 Android
1 7/2/2017 09:18:51 iOS
2 7/2/2017 10:19:37 Android
6 7/2/2017 13:11:07 Android
6 7/2/2017 15:12:51 Android
2 7/2/2017 16:03:50 Android
4 7/2/2017 06:59:55 Android
6 7/2/2017 12:12:02 iOS
4 7/2/2017 18:22:18 Android
2 7/2/2017 10:36:22 iOS
4 8/2/2017 00:22:03 Android
3 8/2/2017 12:24:51 iOS
3 8/2/2017 00:30:49 iOS
8 8/2/2017 00:34:43 iOS
3 7/2/2017 19:57:47 PC
6 8/2/2017 00:57:39 Android
2 8/2/2017 02:11:35 PC
6 8/2/2017 02:44:36 Android
6 8/2/2017 04:13:36 iOS
3 9/2/2017 04:02:41 iOS
3 9/2/2017 04:23:44 iOS
3 7/2/2017 07:34:12 iOS
3 8/2/2017 04:27:21 Android
3 8/2/2017 11:19:19 iOS
3 12/2/2017 17:17:19 Android
3 7/2/2017 02:32:02 iOS
3 7/2/2017 15:41:42 Android
4 8/2/2017 01:17:48 iOS
3 8/2/2017 01:36:41 iOS
3 8/2/2017 09:06:44 Android
6 7/2/2017 19:11:43 Android
2 7/2/2017 10:39:28 iOS
9 8/2/2017 03:44:46 iOS
3 8/2/2017 07:24:01 iOS
6 8/2/2017 07:56:36 iOS
3 8/2/2017 10:42:35 iOS
2 9/2/2017 01:15:03 iOS
3 10/2/2017 02:07:20 iOS
2 12/2/2017 12:46:00 iOS

Tarih (TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Rms Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer
Toplam Deprem Sayısı Minimum M Maximum M