Büyüklük: 5,5 (Mw)
Yer: Samsat - Adiyaman
Tarih: 2/3/2017 14:07:25 (TS)
Enlem: 37.5955
Boylam: 38.4866
Derinlik: 9.76 (Km)

En Yakın 5 Yerleşim Merkezi

Ülke İl İlçe Köy Mesafe (Km)
Türkiye ADIYAMAN SAMSAT UZUNTEPE 0,77
Türkiye ADIYAMAN SAMSAT SAMSAT_MrkKöy 2,71
Türkiye ADIYAMAN SAMSAT TASKUYU 2,85
Türkiye ADIYAMAN SAMSAT AKDAMAR 3,14
Türkiye ADIYAMAN SAMSAT YARIMBAG 4,15

Büyük İllere Uzaklığı

Ülke İl İlçe Köy Mesafe (Km)
Türkiye ERZURUM Merkez - 351.9
Türkiye ANKARA Merkez - 554.64
Türkiye ANTALYA Merkez - 697.28
Türkiye ISTANBUL Merkez - 903.24
Türkiye IZMIR Merkez - 1000.28

TÜRKİYE’DEKİ DİRİ FAY SİSTEMLERİ VE DEPREMSELLİK

BİTLİS KENET SİSTEMİ DİRİ FAYLARI

GD Anadolu Bölgesi Diri Fayları: Bu bölgede yer alan faylar batıdan doğuya doğru, Karacadağ açılma çatlağı, Urfa ve Besni yöresi diri fayları olarak üç ana sınıf altında toplanmaktadır. Bu faylar, Türkiye'nin tektonik çatısı içerisinde en duraylı bölgesinde yer almaktadır. Urfa yöresinde, tarihsel dönemlerde yıkıcı depremler olmuştur. Harran şehri muhtemelen yıkıcı bir deprem tarafından yıkılmış olmalıdır. Besni yöresinde, Suvarlı-Tut arasında yer alan faylar, morfolojik olarak belirgin olup, DAF ile yakın geometrik ilişkiler sunmaktadır (Şaroğlu vd. 1987).

Urfa Yöresi Diri Fayları: Urfa ovasının D ve KD'sunda Pliyo-Kuvaterner yaşlı alüvyon dolgularını kesen ve uzun ekseni K-G doğrultulu olan faylar, Urfa yöresi diri fayları olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Bu faylardan KD-GB olanları sol yönlü ve KB-GD doğrultulu olanlar ise sağ yönlü doğrultu atımlı faylardır. Fayların batı blokları aşağıda bulunmaktadır. Şaroğlu vd. (1987), kırıkların kuzey ucunda, açılma karakterinde volkanik çıkış merkezine bağlı olarak, bu fayları olası diri olarak nitelendirmişlerdir. Tarihsel dönemlerde, Urfa yöresinde yıkıcı depremlerin olduğu rapor edilmektedir.

Besni (Adıyaman) Yöresi Diri Fayları: DAF'nın Göllbaşı bölümünün doğu ve güneydoğusunda, Suvarlı-Besni-Tut arasında uzanan KD-GB doğrultulu sol yönlü ve KB-GD doğrultulu sağ yönlü doğrultu atımlı eşlenik faylardan oluşan birçok kırık, Besni yöresi diri fayları olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Besni-Tut arasında uzanan yaklaşık 21 km uzunlukta, D-B doğrultulu kırık, Tut fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Araştırmacılar, Kuvaterner yaşlı birimleri etkilemesine bağlı olarak Tut fayı diri olarak nitelendirmiştir. Diğer faylar ise olasılı diri olarak kabul edilmiştir.

Karacadağ Açılma Çatlağı: Diyarbakır-Siverek-Viranşehir arasında yer alan Karacadağ volkanitlerinde K-G genel gidişli birçok kırıktan oluşan kırık sistemi, Karacadağ açılma çatlağı olarak adlandırılmıştır. Yaklaşık 50 km uzunlukta olan bu kırıklar, güneyde geniş bir alanda dağılmış bulunurken, kuzeyde Karacadağ yanardağının zirvesinden kuzeye doğru tek bir çizgi haline dönüşmektedir. Karacadağ zirvesinden geçen ana kırık, K10B doğrultuludur.

Güneydoğu Anadolu Bindirmesi: GD’da Hakkari’den başlayan GB’ya doğru iç bükey bir yay çizerek Kahramanmaraş batısına kadar uzanan büyük bindirme zonu, Güneydoğu Anadolu Bindirmesi adı altında incelenmiştir (Özkaya 1973, Şengör 1977, Baştuğ 1979, Şaroğlu vd. 1987). Bu zon, Doğu Anadolu ile GD Anadolu bölgesini coğrafik olarak sınırlandırılan yapısal bir kuşaktır. Ayrıca zon, geçmişteki Bitlis kenet kuşağının izlerini taşımakta olup, batıda DAF ile kesişmektedir (Şaroğlu vd. 1987). Bu kuşak boyunca değişik dönemlerde gelişmiş birçok bindirmeler yer almaktadır. Şengör (1977), birbirine paralel birkaç bindirmenin yer aldığı alanlarda orajenik kuşaklarda, tektonik taşınma kurallarına uyarak, en güneyde en genç bindirmelerin olduğunu ileri sürmüştür. Şaroğlu vd. (1987), GD Anadolu bindirmesinin, batıda, DAF ile kesiştiği alanlarda yer yer doğrultu atımlı fayların kademe yaptığı alnlara karşılık geldiğini; bu gibi yerlerde bazı durumlarda, fayın bindirmeyi mi yoksa bindirmenin mi fayı sönümlendiğini kestiremediklerini belirtmektedir. 1975 Lice depremi (Ms=6.6), bu bindirme kuşağının deprem bakımından önemli bir potansiyeli olduğunu göstermiştir.

Şemdinli (Hakkari) – Yüksekova (Hakkari) Fay Zonu: Hakkari doğusunda, Yüksekova-Şemdinli arasında, BKB-DGD gidişli ve Türkiye sınırları içinde 85 uzunlukta olan fay zonu Şemdinli-Yüksekova fay zonu olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, birbirine paralel kademeli dört ana fay parçasından oluşmaktadır, Yüksekova civarında morfolojik olarak çok belirgindir. Bu fay zonunun GD devamında, İran sınırları içerisinde Piranşah fayı yer almaktadır (Berberian 1973). Şaroğlu vd. (1987), Piranşah fayının sağ yönlü doğrultu atımlı ve diri olması; zonun kuzeyinde yer alan Hasantimur ve Çaldıran gibi KB-GD gidişli faylarla uyumlu olması, Kuvaterner yaşlı çökelleri kesmesi ve bazı depremlerin bu zon üzerinde olmasına bağlı olarak, Şemdinli-Yüksekova fay zonunun sağ yönlü doğrultu atımlı ve diri olduğunu ileri sürmektedir.

 

BİTLİS KENET SİSTEMİ ÜZERİNDE MEYDANA GELEN  TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEM (M ≥ 4.5) DEPREM AKTİVİTESİ:

Tarihsel Dönem Depremleri: 22 Eylül 1666 Hakkari depremi

Aletsel Dönem Depremleri: 14 Mart 1964 Palu (Elazığ) mb=4.5, 6 Eylül 1975 Lice (Diyarbakır), Ms=6.6, 20 Ocak 1981 Gerger (Adıyaman) mb=5.0, 5 Mayıs ve 6 Haziran 1986 Doğanşehir (Malatya) Mw=6.0 ve Mw=5.8,  Mayıs 1992 Palu (Elazığ) Mw=5.1, 9 Mayıs 1998 Pötürge (Malatya) Mw=5.1, 26 Şubat 2004 Çelikhan (Malatya) mb=4.7, 17 Eylül 2010 Gerger (Adıyaman) mb=4.7 ve 5 Ağustos 2012 Beytüşşebap (Şırnak) Ml=5.3 depremleri.

 

Kaynak:

  • Demirtaş, R.  Türkiye Diri Fayları, Deprem Etkinlikleri, Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri.

  • F. Tuba Kadirioğlu, Recai F. Kartal, Tuğbay Kılıç, Doğan Kalafat, Tamer Y. Duman, Selim Özalp, Ömer Emre, An Improved Earthquake Catalogue (M ≥ 4.0) For Turkey And Near Surrounding (1900-2012). 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, İstanbul Aug. 25-29,2014.Page:411-422 (Proceedings Book)

Ajans FDSN Kod Lokasyon Faz Kalite Zaman (UTC) Residuel Polarite Hypo Ağırlık Mesafe M/A
DDA TU ATAB - P I 2017/03/02 11:07:29.67 -0.0100 1 1 0 21.94 M
DDA TU KAH - P I 2017/03/02 11:07:29.96 -0.0200 -1 1 0 25.73 M
DDA TU ATAB - S I 2017/03/02 11:07:33.02 -0.1100 0 1 0 21.94 M
DDA TU KAH - S I 2017/03/02 11:07:33.72 0.0700 0 1 0 25.73 M
DDA TU BES - P I 2017/03/02 11:07:35.40 0.0800 1 1 0 56.81 M
DDA TU SANL - P I 2017/03/02 11:07:36.93 0.3800 -1 1 0 64.79 M
DDA TU AKCA - P I 2017/03/02 11:07:38.10 0.0600 1 1 0 73.64 M
DDA TU MAYA - P I 2017/03/02 11:07:38.92 -0.1800 -1 1 0 81.32 M
DDA TU SURC - P I 2017/03/02 11:07:39.62 0.3100 -1 1 0 80.41 M
DDA TU GZT - P I 2017/03/02 11:07:40.31 0.0600 1 1 0 85.89 M
DDA TU NZIP - P I 2017/03/02 11:07:41.93 0.2800 1 1 0 94.47 M
DDA TU ELZG - P I 2017/03/02 11:07:43.54 -0.0900 -1 1 0 109.32 M
DDA TU SANL - S I 2017/03/02 11:07:44.74 -0.4200 0 1 0 64.79 M
DDA TU BES - S I 2017/03/02 11:07:45.46 2.4500 0 1 0 56.81 M
DDA TU NAR - P I 2017/03/02 11:07:45.77 0.0300 1 1 0 119.43 M
DDA TU KAHM - P I 2017/03/02 11:07:47.34 -0.4600 1 1 0 132.47 M
DDA TU AKCA - S I 2017/03/02 11:07:47.92 0.1400 0 1 0 73.64 M
DDA TU FRT - P I 2017/03/02 11:07:48.05 -0.1200 -1 1 0 136.07 M
DDA TU MDN - P I 2017/03/02 11:07:48.79 0.5800 -1 1 0 137.25 M
DDA TU ELBS - P I 2017/03/02 11:07:49.20 -0.4900 1 1 0 143.72 M
DDA TU MAYA - S I 2017/03/02 11:07:49.30 -0.3300 0 1 0 81.32 M
DDA TU HEKM - P I 2017/03/02 11:07:50.10 -0.2800 -1 1 0 149.96 M
DDA TU KUZU - P I 2017/03/02 11:07:50.77 -0.8200 1 1 0 154.89 M
DDA TU KAMA - P I 2017/03/02 11:07:51.82 -1.6600 1 1 0 167.01 M
DDA TU CUGUR - P I 2017/03/02 11:07:53.09 0.1800 1 1 0 164.36 M
DDA TU SURC - S I 2017/03/02 11:07:53.14 3.1700 0 1 0 80.41 M
DDA TU KOVA - P I 2017/03/02 11:07:53.38 -0.2100 -1 1 0 169.35 M
DDA TU NZIP - S I 2017/03/02 11:07:53.66 -0.4300 0 1 0 94.47 M
DDA TU GZT - S I 2017/03/02 11:07:53.96 2.3300 0 1 0 85.89 M
DDA TU ANDN - P I 2017/03/02 11:07:54.60 -2.6200 1 1 0 188.68 M
DDA TU KEMA - P I 2017/03/02 11:07:55.16 -1.2800 -1 1 0 186.06 M
DDA TU HANI - P I 2017/03/02 11:07:55.56 -1.4600 1 1 0 190.74 M
DDA TU TNCL - P I 2017/03/02 11:07:56.06 -1.1800 -1 1 0 192.36 M
DDA TU SAIM - P I 2017/03/02 11:07:58.53 -2.6300 1 1 0 215.48 M
DDA TU CUKAN - P I 2017/03/02 11:07:58.64 -1.4700 -1 1 0 210.94 M
DDA TU ELZG - S I 2017/03/02 11:07:59.31 1.7800 0 1 0 109.32 M
DDA TU RHAN - P I 2017/03/02 11:08:00.10 -2.0200 0 1 0 223.88 M
DDA TU NAR - S I 2017/03/02 11:08:01.72 0.4900 0 1 0 119.43 M
DDA TU 2408 - P I 2017/03/02 11:08:01.95 0.0000 0 1 0 702.80 A
DDA KO SVAN - P I 2017/03/02 11:08:02.09 -2.5700 1 1 0 245.91 M
DDA TU BTMN - P I 2017/03/02 11:08:02.40 -2.5200 1 1 0 246.91 M
DDA TU CUAYA - P I 2017/03/02 11:08:02.77 -1.1400 1 1 0 239.70 M
DDA TU KAHM - S I 2017/03/02 11:08:03.84 -1.0100 0 1 0 132.47 M
DDA TU MIDY - P I 2017/03/02 11:08:03.87 -2.2900 0 1 0 257.70 M
DDA TU AKO - P I 2017/03/02 11:08:04.37 -3.4600 -1 1 0 268.53 M
DDA TU EUZM - P I 2017/03/02 11:08:04.90 -1.1000 -1 1 0 257.28 M
DDA TU YURE - P I 2017/03/02 11:08:05.13 -2.5200 0 1 0 266.84 M
DDA TU CUZAR - P I 2017/03/02 11:08:05.46 -1.2600 -1 1 0 262.38 M
DDA TU MDN - S I 2017/03/02 11:08:05.65 0.0800 0 1 0 137.25 M
DDA TU SLHN - P I 2017/03/02 11:08:06.03 -1.4500 1 1 0 268.27 M
DDA TU FRT - S I 2017/03/02 11:08:07.12 1.6400 0 1 0 136.07 M
DDA TU SCER - P I 2017/03/02 11:08:07.46 -1.2000 0 1 0 278.11 M
DDA TU CUSAR - P I 2017/03/02 11:08:07.62 -1.6500 0 1 0 281.32 M
DDA TU ELBS - S I 2017/03/02 11:08:08.57 0.4200 0 1 0 143.72 M
DDA TU GUNE - P I 2017/03/02 11:08:08.83 -1.4300 0 1 0 289.05 M
DDA TU KELT - P I 2017/03/02 11:08:09.05 -1.1500 0 1 0 291.58 M
DDA TU SUSE - P I 2017/03/02 11:08:09.27 -1.0200 0 1 0 291.60 M
DDA TU HEKM - S I 2017/03/02 11:08:10.68 1.3300 0 1 0 149.96 M
DDA TU ECAT - P I 2017/03/02 11:08:11.09 -1.6900 0 1 0 310.96 M
DDA TU KUZU - S I 2017/03/02 11:08:11.22 -0.2500 0 1 0 154.89 M
DDA TU ALUC - P I 2017/03/02 11:08:11.28 -0.8500 0 1 0 306.61 M
DDA TU KOVA - S I 2017/03/02 11:08:13.44 -1.5300 0 1 0 169.35 M
DDA TU KAMA - S I 2017/03/02 11:08:14.27 -0.5000 0 1 0 167.01 M
DDA TU CUGUR - S I 2017/03/02 11:08:15.17 1.3900 0 1 0 164.36 M
DDA TU KEMA - S I 2017/03/02 11:08:18.86 -1.0900 0 1 0 186.06 M
DDA TU HANI - S I 2017/03/02 11:08:19.50 -1.4700 0 1 0 190.74 M
DDA TU ANDN - S I 2017/03/02 11:08:21.10 -0.2300 0 1 0 188.68 M
DDA TU TNCL - S I 2017/03/02 11:08:21.17 -0.2100 0 1 0 192.36 M
DDA TU CUKAN - S I 2017/03/02 11:08:26.83 0.4600 0 1 0 210.94 M
DDA TU SAIM - S I 2017/03/02 11:08:28.76 0.5300 0 1 0 215.48 M
DDA TU RHAN - S I 2017/03/02 11:08:29.59 -0.3300 0 1 0 223.88 M
DDA TU CUAYA - S I 2017/03/02 11:08:34.74 1.7100 0 1 0 239.70 M
DDA TU BTMN - S I 2017/03/02 11:08:36.93 2.1400 0 1 0 246.91 M
DDA TU MIDY - S I 2017/03/02 11:08:37.89 0.9200 0 1 0 257.70 M
DDA KO SVAN - S I 2017/03/02 11:08:38.09 3.7400 0 1 0 245.91 M
DDA TU SLHN - S I 2017/03/02 11:08:39.28 0.0000 0 1 0 268.27 M
DDA TU EUZM - S I 2017/03/02 11:08:40.82 4.1300 0 1 0 257.28 M
DDA TU CUZAR - S I 2017/03/02 11:08:41.14 3.1900 0 1 0 262.38 M
DDA TU AKO - S I 2017/03/02 11:08:44.35 4.4600 0 1 0 268.53 M
DDA TU SCER - S I 2017/03/02 11:08:45.46 4.1000 0 1 0 278.11 M
DDA TU YURE - S I 2017/03/02 11:08:46.83 7.2300 0 0 4 266.84 M
DDA TU KELT - S I 2017/03/02 11:08:49.38 5.3400 0 0 4 291.58 M
DDA TU SUSE - S I 2017/03/02 11:08:50.13 5.9200 0 0 4 291.60 M
DDA TU CUSAR - S I 2017/03/02 11:08:50.13 7.7300 0 0 4 281.32 M
DDA TU ALUC - S I 2017/03/02 11:08:55.24 7.8200 0 0 4 306.61 M
DDA TU GUNE - S I 2017/03/02 11:08:56.05 11.9000 0 0 4 289.05 M
DDA TU ECAT - S I 2017/03/02 11:08:58.75 10.1900 0 0 4 310.96 M
FocalID EventID Strike1 Dip1 Rake1 Strike2 Dip2 Rake2 FType
2936 363883 321.00 84.00 178.00 51.00 88.00 6.00 FP
2938 363883 320.00 88.00 176.00 50.00 86.00 2.00 MT

MT : Moment Tensor

FP : İlk Varış

Yorum Siddet Tarih Cihaz Fotoğraf
6 2/3/2017 03:27:18 iOS
6 2/3/2017 15:42:53 Android
3 2/3/2017 14:57:59 Android
6 2/3/2017 17:19:32 PC
3 2/3/2017 05:24:24 iOS
6 2/3/2017 17:24:50 Android
6 2/3/2017 05:28:44 iOS
6 2/3/2017 17:33:27 Android
6 2/3/2017 17:39:20 Android
4 2/3/2017 17:44:01 PC
6 2/3/2017 05:51:33 iOS
6 2/3/2017 17:51:49 Android
6 2/3/2017 17:53:11 Android
6 2/3/2017 17:58:52 Android
Adıyaman merkezde okulda 3. Kattaydik. Bugüne kadar ki en şiddetli depremdi. Allah beterinden korusun. Âmin 6 2/3/2017 18:22:29 PC
8 2/3/2017 18:43:18 Android
6 2/3/2017 18:43:22 Android
3 2/3/2017 18:45:08 Android
4 2/3/2017 18:47:46 Android
8 2/3/2017 06:54:29 iOS
6 2/3/2017 19:22:11 iOS
Batman merkezde kalıyorum yaklaşık10 saniye boyunca 2 kez oturduğum yerde sarsıldım 2 2/3/2017 07:22:25 iOS
3 2/3/2017 19:23:12 Android
2 2/3/2017 07:22:52 iOS
3 2/3/2017 07:28:41 iOS
7 2/3/2017 07:27:17 iOS
7 2/3/2017 07:32:54 iOS
6 2/3/2017 20:11:36 Android
3 2/3/2017 16:09:30 Android
Deprem sırasında okul içerisindeydik ve aniden sıralar şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı, herkes okul bahçesinde toplandı, can veya mal kaybı olmadı. 6 2/3/2017 06:55:01 iOS
6 2/3/2017 06:58:53 iOS
6 2/3/2017 18:54:53 Android
6 2/3/2017 06:59:07 iOS
6 2/3/2017 08:25:43 iOS
7 2/3/2017 20:26:43 iOS
6 2/3/2017 20:28:24 Android
6 2/3/2017 20:30:24 Android
2 2/3/2017 08:31:31 iOS
3 2/3/2017 20:30:45 PC
3 2/3/2017 20:32:09 PC
6 2/3/2017 20:46:46 Android
6 2/3/2017 20:49:31 Android
6 2/3/2017 20:50:17 Android
Bize dua edin... 6 2/3/2017 21:10:00 PC
2 2/3/2017 22:37:01 Android
6 2/3/2017 10:40:16 iOS
7 2/3/2017 10:41:58 iOS
7 2/3/2017 23:15:34 Android
6 2/3/2017 23:15:40 Android
Birecik de hisettim 6 2/3/2017 11:24:30 iOS
6 2/3/2017 23:28:07 PC
Çok büyük bir sarsıntı olmuştu. İlk defa Ölüm korkusunu yakından hissettim...!!!! 6 2/3/2017 23:32:01 iOS
Deprem olduğunu sallantıyı hissettikten 4 - 5 saniye sonra farkına vardım. 3 2/3/2017 23:32:08 Android
6 2/3/2017 11:43:59 iOS
3 3/3/2017 00:05:32 Android
7 3/3/2017 12:09:02 iOS
10 3/3/2017 12:51:11 iOS
3 3/3/2017 01:07:25 iOS
7 3/3/2017 01:49:09 Android
6 3/3/2017 01:54:08 iOS
3 3/3/2017 02:19:33 Android
Teşekkürler 2 2/3/2017 10:54:46 iOS
2 2/3/2017 22:55:51 Android
iyi çalışmalar rabbim kimseye göstermesin deprem ve doğal afetleri 6 2/3/2017 10:56:02 iOS
2 3/3/2017 01:17:19 Android
6 3/3/2017 02:03:22 Android
6 3/3/2017 02:04:53 Android
6 3/3/2017 02:09:09 Android
6 3/3/2017 02:47:13 iOS
Hissettik halada artçı depremler var 6 3/3/2017 02:50:52 iOS
6 3/3/2017 02:51:21 Android
Yatakta uzanıyodum baya sallandık 3 3/3/2017 03:07:39 iOS
3 3/3/2017 03:40:48 Android
6 3/3/2017 03:45:32 PC
6 3/3/2017 06:47:14 PC
Evin arka bahçesinin duvarı yıkıldı yerde derin çatlaklar oluştu. 7 3/3/2017 07:17:11 iOS
3 3/3/2017 07:15:46 Android
3 3/3/2017 07:17:18 Android
6 3/3/2017 07:51:53 Android
Allah yardımcımız olsun 11 3/3/2017 09:13:57 Android
6 3/3/2017 10:31:50 PC
6 3/3/2017 11:04:09 Android
9 3/3/2017 11:19:10 Android
6 3/3/2017 11:20:01 iOS
6 3/3/2017 11:52:23 iOS
6 3/3/2017 13:16:21 PC
Çok kotuydu 6 3/3/2017 13:25:38 PC
6 3/3/2017 03:49:46 iOS
2 3/3/2017 07:08:40 iOS
6 3/3/2017 19:20:00 Android
4 3/3/2017 19:31:53 Android
7 3/3/2017 08:42:08 iOS
3 3/3/2017 20:56:50 Android
7 3/3/2017 09:40:53 iOS
8 3/3/2017 21:56:51 Android
4 2/3/2017 14:44:38 Android
4 2/3/2017 02:44:49 iOS
6 2/3/2017 02:48:44 iOS
Ben Gaziantep Karataş Akkent Bölgesindeyim. Tavana sabitli sallanma boncuklu avizemiz çok şiddetli bir şekilde sallandı perdelerinize kadar sallandı bir baş dönmesi hissettik. 3 2/3/2017 02:51:16 iOS
6 3/3/2017 11:27:18 iOS
6 3/3/2017 23:31:42 Android
6 4/3/2017 00:35:41 Android
6 4/3/2017 12:35:51 iOS
3 4/3/2017 12:41:17 iOS
6 4/3/2017 12:41:18 iOS
6 4/3/2017 12:41:49 iOS
4 4/3/2017 12:51:01 iOS
Çok gürültülü ve ürkütücüydü 3 4/3/2017 12:51:35 iOS
6 4/3/2017 12:52:10 iOS
6 4/3/2017 00:51:54 Android
7 4/3/2017 12:53:07 iOS
Şehriniz komple sallandı 6 4/3/2017 12:56:45 iOS
... 2 4/3/2017 00:58:53 Android
2 4/3/2017 01:06:01 Android
2 4/3/2017 01:15:45 PC
7 4/3/2017 01:25:30 iOS
7 4/3/2017 01:35:52 Android
6 4/3/2017 01:38:35 Android
6 4/3/2017 01:44:34 iOS
2 4/3/2017 06:53:30 Android
10 4/3/2017 11:11:03 iOS
6 4/3/2017 11:26:52 Android
6 4/3/2017 11:28:38 Android
6 4/3/2017 11:30:12 iOS
6 4/3/2017 12:00:46 iOS
3 4/3/2017 17:42:37 Android
4 4/3/2017 06:36:40 iOS
6 4/3/2017 06:40:06 iOS
3 2/3/2017 16:16:49 Android
4 2/3/2017 16:20:21 iOS
3 2/3/2017 16:21:14 Android
6 2/3/2017 16:23:34 PC
6 2/3/2017 04:27:32 iOS
6 2/3/2017 16:33:27 Android
6 2/3/2017 18:30:57 PC
3 2/3/2017 06:35:32 iOS
3 2/3/2017 18:38:26 Android
8 2/3/2017 18:38:01 PC
3 2/3/2017 07:55:49 iOS
6 2/3/2017 07:58:05 iOS
7 2/3/2017 20:01:15 Android
7 2/3/2017 08:01:31 iOS
6 2/3/2017 20:02:47 Android
6 2/3/2017 20:21:00 Android
Lütfen evet hayır şeçenekleri dışında birde görmedim yahut bilmiyorum şeçeneğide eklense daha net sonuçlar alınır. 6 2/3/2017 20:21:03 Android
7 3/3/2017 01:42:40 iOS
6 3/3/2017 09:01:39 iOS
6 3/3/2017 10:48:16 Android
3 3/3/2017 18:28:28 Android
2 3/3/2017 22:46:49 Android
7 3/3/2017 23:09:13 Android
6 4/3/2017 00:00:02 Android
3 4/3/2017 12:01:56 iOS
2 4/3/2017 00:01:36 Android
10 4/3/2017 00:06:57 iOS
COOOOK KORKTUM 6 4/3/2017 00:12:45 Android
7 4/3/2017 00:18:33 Android
6 4/3/2017 07:07:28 Android
6 4/3/2017 09:08:50 Android
3 4/3/2017 02:51:38 iOS
6 4/3/2017 21:54:55 Android
6 4/3/2017 11:05:03 iOS
Deprem gerçekten çok kötü bir şey 6 4/3/2017 11:31:57 iOS
6 2/3/2017 14:59:45 Android
6 2/3/2017 15:05:54 Android
3 2/3/2017 03:04:36 iOS
3 2/3/2017 03:04:48 iOS
6 2/3/2017 15:13:52 Android
3 2/3/2017 03:17:57 iOS
Hafif bi sallantı oldu ama herhangi bir hasar birakmadi deprem. 6 2/3/2017 16:48:58 Android
Bize duacı olun... Allah şimdiden razı olsun... 6 2/3/2017 16:51:41 PC
6 2/3/2017 04:55:54 iOS
6 2/3/2017 04:59:12 iOS
6 2/3/2017 05:01:47 iOS
6 2/3/2017 21:52:19 Android
elazigda da şiddetli hissedildi 2 2/3/2017 21:54:39 Android
6 2/3/2017 21:55:08 Android
Gaziantep'te hissedildi... 3 2/3/2017 22:00:00 iOS
6 2/3/2017 10:02:21 iOS
6 2/3/2017 10:02:42 iOS
6 2/3/2017 22:04:22 Android
6 2/3/2017 22:09:09 Android
6 2/3/2017 10:27:39 iOS
7 2/3/2017 22:27:37 Android
6 2/3/2017 22:31:22 Android
6 2/3/2017 22:49:04 Android
6 2/3/2017 22:49:17 Android
Ciddi bir sallantı ve panik sonrası çok şükür herhangi maddi ve manevi bir problem yaşanmadan sona erdi 6 3/3/2017 12:43:36 iOS
Uykuda yakaldım panik atak var bende kendimi zor attım dışarı menzil köyünde kalıyoğ 6 3/3/2017 12:47:52 iOS
6 3/3/2017 15:34:39 Android
6 3/3/2017 19:44:05 iOS
Herkes dışarda 6 3/3/2017 09:03:03 iOS
11 4/3/2017 07:42:51 Android
4 4/3/2017 08:45:32 Android
3 4/3/2017 16:05:21 Android
6 4/3/2017 19:48:23 Android
6 4/3/2017 20:52:41 PC
3 5/3/2017 01:08:03 iOS
7 5/3/2017 01:28:05 Android
8 5/3/2017 01:58:49 iOS
6 5/3/2017 08:24:12 iOS
3 5/3/2017 10:02:28 PC
6 5/3/2017 12:45:19 Android
6 5/3/2017 02:40:58 iOS
10 5/3/2017 18:07:26 Android
7 6/3/2017 01:12:00 Android
6 6/3/2017 01:49:09 Android
6 2/3/2017 14:58:01 Android
6 3/3/2017 09:21:59 PC
6 3/3/2017 16:08:10 Android
9 4/3/2017 02:08:15 Android
3 4/3/2017 02:08:59 Android
7 4/3/2017 02:10:49 Android
6 4/3/2017 09:59:26 Android
7 4/3/2017 10:01:45 iOS
6 4/3/2017 15:35:38 Android
7 4/3/2017 19:29:09 iOS
6 5/3/2017 23:22:06 Android
3 6/3/2017 05:05:09 Android
Allah kimseye yaşatmasın 8 6/3/2017 10:43:01 iOS
6 6/3/2017 13:20:57 Android
11 6/3/2017 15:46:31 Android
6 6/3/2017 16:29:11 iOS
6 6/3/2017 17:30:48 Android
Deprem bana göre 5-6 saniye sürdü.Ama çok şiddetliydi 6 6/3/2017 17:33:50 Android
6 6/3/2017 17:33:57 Android
6 6/3/2017 20:56:58 Android
Allah birdaha göstermesin. 8 6/3/2017 21:05:04 Android
büyük bi deprem bekleniyor mu 6 6/3/2017 21:11:06 Android
6 6/3/2017 21:15:14 Android
6 7/3/2017 01:25:36 Android
Allah bir daha yaşatmasın inşaallah 6 7/3/2017 13:47:31 iOS
3 7/3/2017 15:14:26 Android
10 7/3/2017 19:40:00 Android
6 7/3/2017 19:41:24 Android
11 8/3/2017 14:38:39 Android
çok korkyuk 6 8/3/2017 19:56:44 Android
6 9/3/2017 02:21:26 PC
6 2/3/2017 20:50:58 PC
Allah bir daha göstermesin 6 2/3/2017 21:29:44 Android
3 2/3/2017 21:45:30 Android
4 2/3/2017 11:50:28 iOS
7 2/3/2017 23:55:14 iOS
3 3/3/2017 00:21:32 Android
3 3/3/2017 00:24:50 PC
4 3/3/2017 12:28:05 iOS
6 3/3/2017 00:28:10 Android
Teşekkürler.... 8 3/3/2017 00:28:28 iOS
3 3/3/2017 00:31:44 Android
6 3/3/2017 02:56:33 Android
3 3/3/2017 03:27:50 Android
6 3/3/2017 03:58:04 Android
6 3/3/2017 12:17:47 iOS
Walla ha çok güzeldi ama gözüm korktu 3 3/3/2017 12:24:47 Android
6 3/3/2017 01:43:21 iOS
6 3/3/2017 03:02:14 iOS
6 3/3/2017 15:07:12 Android
6 4/3/2017 01:58:44 Android
6 4/3/2017 10:17:46 Android
9 4/3/2017 04:32:56 iOS
7 4/3/2017 23:46:23 Android
8 4/3/2017 23:50:34 iOS
3 5/3/2017 12:08:47 iOS
6 5/3/2017 10:25:29 iOS
6 5/3/2017 22:49:12 Android
çok korktum 6 5/3/2017 23:00:34 Android
6 6/3/2017 06:49:09 Android
4 6/3/2017 11:41:37 iOS
bu anket ne için anlayamadım.inşallah faydam dokunmuştur. 9 8/3/2017 01:06:34 Android
8 8/3/2017 01:25:23 Android
7 8/3/2017 20:44:23 Android
11 8/3/2017 21:39:28 Android
8 3/3/2017 02:29:38 Android
alacağım tedbir fışatı çıkmakmı?? 6 3/3/2017 02:38:50 Android
Korku 6 3/3/2017 03:14:45 iOS
6 4/3/2017 09:00:26 Android
Deprem şiddetini uyarı şekilde bildirim yapılsa makul olur 6 4/3/2017 06:17:41 iOS
6 4/3/2017 21:03:42 Android
avm de çalışanlar deprem eğitimi almaları lazım bir nevi halkı paniklemeden doğru yöne yönlendirmesi gerekir.ben avm deyim depremde 1 tane personel bulamadım çoğu patılmıştı.bu konuyu dikkate alırsanız bir çok can kurtara bilirler. 6 4/3/2017 03:21:25 Android
6 4/3/2017 10:37:58 Android
6 4/3/2017 16:47:56 Android
7 4/3/2017 04:54:36 iOS
7 4/3/2017 22:47:33 Android
3 4/3/2017 22:54:30 Android
3 6/3/2017 01:49:19 iOS
6 6/3/2017 23:18:19 Android
9 8/3/2017 08:01:55 iOS
7 21/3/2017 08:18:17 Android
6 5/3/2017 02:47:46 Android
6 5/3/2017 04:09:46 Android
6 5/3/2017 09:37:17 Android
3 5/3/2017 04:10:36 iOS
benim bi kuzenim var süper zeka onu alıp yetistirmeniz gerekiyor insanlığa büyük katkıda bulunacak bi kız çocuğu deprem ölçüsünü bile biliyor çocuk 7 6/3/2017 00:24:10 Android
şimdi den afada teşekürler 7 6/3/2017 00:21:03 Android
3 7/3/2017 00:10:13 Android
3 7/3/2017 11:23:55 Android
3 8/3/2017 00:16:30 iOS

Tarih (TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Rms Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer
Toplam Deprem Sayısı Minimum M Maximum M