BELGE VE FORMLAR

Sorumlu Kuruluş  bilgi ve eylem izleme-değerlendirme formları her yıl altı aylık dönemler içinde sorumlu kuruluşlarımız tarafından doldurulan formları kapsamaktadır.

Sorumlu Kuruluş Bilgi Formu; sorumlu olunan eylemi, sorumlu ana birimi, sorumlu yönetici ve uzmanın kişisel bilgilerini içeren formdur. 

Sorumlu Kuruluş Eylem İzleme ve Değerlendirme Formu; sorumlu olunan eylemi, birimi, değerlendirme dönemini, dönem içinde gerçekleştirilen faaliyetleri ve aksaklık nedenleri ile sonraki dönem planlanan faaliyetleri içeren formdur.

*Sorumlu Kuruluşlarımız her iki formu da UDSEP sayfamızdan indirebilirler.