Desteklenen Projeler

 

PROJE NO

PROJE ADI

YÜRÜTÜCÜ

PROJENİN DURUMU
1

UDAP-G-12-01

Türkiye Afet Bilgi Bankası

Yrd. Doç. Dr. B. Burçak Başbuğ ERKAN

SONUÇLANDI
2

UDAP-Ç-12-03

İstanbul’da Afet Sonrası Geçici Barınma Alanlarının Tespitine Yönelik Model Geliştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Himmet KARAMAN

SONUÇLANDI
3

UDAP-Ç-12-04

Deprem Tehlikesine Maruz Türkiye Türü Betonarme Binalar İçin Kırılganlık Eğrilerinin Türetilmesi

Yrd. Doç. Dr. Beyza TAŞKIN

SONUÇLANDI
4

UDAP-Ç-12-13

CANKUŞ: İnsansız Hava Araçları Kullanılarak Kendi Kendine veya Uzaktan Kontrollü Olarak Hareket Edebilen, Deprem Hasar Gözlem ve Kurtarma Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Afet Kurtarma Sistemlerin Entegrasyonu

Yrd. Doç. Dr. Selim TEMİZER

SONUÇLANDI
5

UDAP-Ç-12-14

Tsunami Etkilerine Karşı Dirençli Yerleşimler için Pilot Çalışma; TEKDİY

Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER

SONUÇLANDI
6

UDAP-Ç-12-15

Türkiye Ulusal Sismik Kayıt Ağı için mw, ms ve ml Büyüklük Tayin Ölçeklerinin Geliştirilmesi Programlanması ve Kalibrasyonu

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZYAZICIOĞLU

SONUÇLANDI
7

UDAP-G-13-14

Örtülü Aktif Fayların Yerlerinin Yeraltı Radarı (GPR) Yöntemiyle Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Cahit Çağlar YALÇINER

SONUÇLANDI
8

UDAP-G-13-15

Güney Marmara Diri Faylarının Yüzey Özelliklerinin “Yersel Lidar” Kullanılarak Ölçülmesi ve Modellenmesi

Doç. Dr. Volkan KARABACAK

SONUÇLANDI
9

UDAP-G-13-16

Geyve (Sakarya) – Bandırma (Balıkesir) arasında Kuzey Anadolu Fay Zonunun Paleosismolojisi

Prof. Dr. H. Serdar AKYÜZ

SONUÇLANDI
10

UDAP-G-13-17

Eskişehir Fay Zonunun Paleosismolojisi

Prof. Dr. Erhan ALTUNEL

SONUÇLANDI
11

UDAP-G-13-18

Edremit Körfezi ile Balıkesir ili Arasında kalan Diri Fayların Tektonik Jeomorfolojisi ve Paleosismolojisi

Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR

SONUÇLANDI
12

UDAP-G-13-19

Kütahya Fayının Paleosismolojisi

Prof. Dr. Erdin BOZKURT

SONUÇLANDI
13

UDAP-Ç-13-06

Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi

Prof. Dr. Sinan AKKAR

SONUÇLANDI
14

UDAP-Ç-13-07

Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS ile Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Fatih POYRAZ

DEVAM EDİYOR
15

UDAP-Ç-14-02

Kocaeli İli Heyelan Hareketlerinin İzlenmesinde Fiber Optik Teknolojisinin Kullanımı

Prof. Dr. Haluk AKGÜN

DEVAM EDİYOR
16

UDAP-Ç-14-03

Türkiye Ulusal Sismik Kayıt Ağında Veri Kalitesinin Artalan Gürültüsünün Analizi ile Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZYAZICIOĞLU

SONUÇLANDI
17

UDAP-G-14-09

AFADSİM teknolojik afetler için işletmelerin ve halkın dayanıklılığına bağlı etmen tabanlı simülasyon modelinin geliştirilmesi ve en kötü durum senaryolarında olası en yüksek sosyal ve ekonomik kayıp tahmini

Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞENGÜL

DEVAM EDİYOR
18

UDAP-G-14-10

Hafif Çelik Yapılar İçin Deprem Dayanım Modelleri

Doç. Dr. Serdar SOYÖZ

DEVAM EDİYOR
19

UDAP-G-14-11

AFAD DAMP Uygulamasında Kritik Tesislerin Analizi ve Direkt Ekonomik Kayıplar

Doç. Dr. Yasin FAHJAN

DEVAM EDİYOR
20

UDAP-G-14-15

Türkiye’de Sarsıntı Harita (ShakeMap) Uygulaması

Doç. Dr. Orhan D. POLAT

DEVAM EDİYOR
21

UDAP-G-14-19

Erciş Depremzedelerinde Depreme Bağlı Ruhsal Sorunlar: Deprem Sonrası Göçün Etkisi

Prof. Dr. Cengiz KILIÇ

DEVAM EDİYOR
22 UDAP-G-15-04 Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonlarının Zemin Parametrelerinin Belirlenmesi. Prof.Dr. Cengiz Kurtuluş DEVAM EDİYOR
23 UDAP-Ç-15-06 Mehendistlik Uygulamaları İçin GEnlik ve Ağ Tabanlı Deprem Erken Uyarı ve Alarm Sistemi (GETAlarm) Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Küyük DEVAM EDİYOR
24 UDAP-G-16-02 Deformasyon Takibi ve Hasar Dağılım Haritalarının Sentinel SAR verileri kullanılarak otomatik olarak oluşturulması: Kuzey Anadolu Fayı-İsmetpaşa pilot bölge çalışması Prof. Dr: Ziyadin Çakır DEVAM EDİYOR
25 UDAP-G-16-03 Kapadokya (Nevşehir) Bölgesindeki Kaya Düşmelerinin Arazi Lazer Taraması (TLS) Yardımıyla 3-Boyutlu (3-D) Analizi ve Kaya Düşme Tehlike Haritalarının Oluşturulması Doç.Dr. Mutluhan AKIN DEVAM EDİYOR
26 UDAP-G-16-05 İzmir Fayı Balçova Segmenti Boyunca Gözlenen Heyelan Hareketlerinin DInsar ve LiDAR Yöntemleri İle Belirlenmesi ve İzlenmesi Doç. Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI DEVAM EDİYOR
27 UDAP-Ç-16-05 Türkiye’deki Mevcut Tarihi ve Yakın Dönem Yığma Binalarda Düzlemdışı Doğrultudaki Deprem Etkileri için Hasar Limitlerinin Tespiti Doç.Dr. İbrahim Serkan Mısır DEVAM EDİYOR
28 UDAP-G-16-08 Afet ve Acil Durumlar Sonrası Halkın Toplanma Alanlarına İlişkin Kriterlerin Belirlenmesi ve Değerlendirme Yönteminin Oluşturulması, İzmir Kent Örneği Yrd. Doç. Dr. Hilmi Evren ERDİN  DEVAM EDİYOR
29 UDAP-G-16-12 Tarihi Yığma Yapılarda Deprem Hasar Limitlerinin Tespiti Yrd. Doç. Dr. İhsan Engin BAL DEVAM EDİYOR
30 UDAP-G-16-13 Uzaktan Algılama Teknolojilerinden Faydalanılarak SAR/DEM Görüntülerinin Afet Yönetiminde Kullanımı Ar-Ge Projesi  Dr. Fatih KAHRAMAN DEVAM EDİYOR