UDAP Güdümlü Projeler

UDAP kapsamında deprem riski, deprem fiziği, deprem etkileri ve sonuçları ulusal olarak uygulanabilir deprem tehlikesi konuları çerçevesindeki projelere her yıl en az bir defa web sayfamız aracılığı ile çağrı yapılmaktadır. Yönetmelik gereği kurulan UDAP-Yönlendirme Komisyonu’nca programın öncelikleri doğrultusunda belirlenen konularda ülkemizin deprem zararlarının azaltılması kapsamında ele alınması gereken projeler "Güdümlü Projeler” olarak adlandırılmaktadır.Bu kapsamda yer alan projelere 500.000 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır.