PAYDAŞLARIMIZ

 

Sorumlu Kuruluşlar

1) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

2) Kültür ve Turizm Bakanlığı

3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

4) Sağlık Bakanlığı

5) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

6) Mili Eğitim Bakanlığı

7) Hazine Müsteşarlığı

8) Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı

9) Harita Genel Komutanlığı

10) Kalkınma Bakanlığı

11) İçişleri Bakanlığı

12) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

13) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

İlgili Kuruluşlar                                                                                   

 • Valilikler
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
 • Türk Kızılayı
 • Özel Sektör
 • Medya
 • Kalkınma Ajansları
 • Sivil Toplum Örgütleri
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 • Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.
 • Türk Belediyeler Birliği
 • Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği
 • Türkiye Deprem Vakfı
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
 • Meslek Odaları
 • Türksat A.Ş.
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 • Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
 • Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
 • Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği
 • TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
 • Türkiye İstatistik Kurumu
 • Üniversiteler