PROJE VE FAALİYETLER

Deprem Daire Başkanlığı ülkemizin bir deprem ülkesi olmasından dolayı depremle ilgili tehlike ve risklerin ortaya konularak deprem zararlarının azaltılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayıcı politikaları belirlemesinden sorumlu olarak görev yapmakta ve bu konu ile ilgili birçok çalışma yürütmekte olup plan, proje ve faaliyetler geliştirmektedir.

Çalışma Grup Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan proje ve faaliyetler çoğunlukla deprem zararlarının azaltılmasına yönelik "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik", Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi Çalışmaları", "Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri İçin Performans Esaslı Değerlendirme ve Güçlendirme Yöntemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi (1007 TÜBİTAK)", "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023)"dir.