Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi

Başkanlığımız koordinesinde Ulusal Deprem Araştırmaları Programı (UDAP) kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve Sakarya Üniversitesinin yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda 1996 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası yenilenmiş olup, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan ve ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alındıktan sonra yürürlüğe girmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulacaktır.  

 

Geçmişten Günümüze Türkiye Deprem Bölgeleri Haritaları

Yerleşim Birimleri ve Deprem Bölgeleri İndeks ulaşmak için yukarıdaki şekle tıklayınız