Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi Projesi

2004 yılında İstanbul'da düzenlenen DEPREM ŞURASI’nda; “Ülke çapında depremlerin izlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, arşivlenmesi ve duyurulması işleri gelişmiş bir Ulusal Deprem İzleme Ağı Sistemi altında ele alınmalıdır." kararı alınmıştır.

Bu kapsamda; 1989 yılında Türkiye genelinde 12 istasyonla kurulmuş olan Telemetrik Deprem Gözlem Ağı; Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi (USAG) Projesi ile dünya standartlarında, veri kalitesi yüksek, gerçek zamanlı, Türkiye Deprem İzleme Ağı’na dönüştürülmüştür.

Haziran 2015 tarihi itibariyle zayıf hareket (hız ölçer) gözlem istasyonu sayısı 231’e ulaşmıştır. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler 7 gün 24 saat gözlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Görevleri

• Türkiye ve yakın çevresindeki deprem etkinliğini 7/24 izlemek,

• Deprem parametrelerini (zamanı, yeri, büyüklüğü, derinliği) doğru ve hızlı hesaplamak, kriz yönetim merkezini ve yetkilileri anında bilgilendirmek,

• Deprem kaynak parametrelerini (fay mekanizması çözümleri) belirlemek,

• Hasar yapıcı bir deprem sonrası artçı deprem çalışmalarıyla bölgenin sismik hareketliliğini yakından takip etmek,

• Depremlerle ilgili bilgileri üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ve araştırmacılar ile paylaşmak,

• Uluslararası sismik ajanslarla işbirliklerini sağlamak (USGS,EMSC,ORFEUS,ISC, JICA,GFZ)

 

Ülke genelinde kurulu bulunan 231 adet 120 sn'lik geniş bant  (BB) istasyonların yer yapımlarında aynı standart yöntem kullanılmıştır. Aşağıdaki resimlerde yer yapım süreci görülmektedir.

Deprem gözlem istasyonlarının dış görünümü,

İstasyonalardan gelen veriler, 7/24 çalışan 60 TB kapasiteli canlı diskleri barındıran sunucular üzerinde depolanır. Gelen veriler eş zamanlı olarak Seiscomp 3 programında otomatik olarak değerlendirilir.

 

Seiscomp 3

 

Aynı zamanda Türkiye Sismolojik Gözlem Ağı Çalışma grubu çalışanları tarafından deprem sinyalleri 7/24 takip edilir ve deprem sinyalleri ayrı bir yazılım ile değerlendirilerek kesin sonuçlar elde edilir. Bu sonuçlar Kriz merkezi, Basın ve Kamu oyuna çeşitli iletişim araçlarıyla (sms,e-posta,fax,tel) duyurulur. El ile yapılan çözümlerde sonuçların hızlı, doğru ve güvenilir olarak elde edilmesi için gerekli olan yazılım tarafımızdan üretilmiş ve kullanılmaktadır.

Earthquake Analysis